Onze huidige maatschappij vraagt om een andere benadering van mensen met schulden. Betalingsonmacht verdringt betalingsonwil. Schuldeisers hebben steeds meer behoefte aan een incassopartner met een focus op preventie.

Met name in de sociale verhuursector blijkt het zeer wel mogelijk de "botte bijl" te verruilen voor de "helpende hand". Door een pro-actieve benadering van debiteuren met beginnende betalingsachterstanden blijkt het aantal incassozaken bij gerechtsdeurwaarders af te nemen. Dat kan door goede begeleiding van de debiteur en het bieden van hulp waar dat mogelijk is. De gewijzigde aanpak heeft ook nog eens een positief effect op het achterstandspercentage.

Asylos Incasso Service is sinds 2007 gespecialiseerd in het voorkomen, terugdringen en beheersen van betalingsachterstanden in duurverplichtingen. De dienstverlening van Asylos Incasso Service bestaat uit een serie complementaire modules. Asylos Incasso Service heeft een uniek drie-sporenbeleid waarbinnen de debiteur vanaf het ontstaan van de betalingsachterstand de volle aandacht krijgt. Binnen ieder spoor is structurele probleemoplossing de belangrijkste taak.

De hoge maatschappelijke acceptatiegraad dankt Asylos Incasso Service aan het feit dat debiteuren zonder bijkomende kosten in de gelegenheid worden gesteld samen met Asylos Incasso Service te werken aan het terugdringen van de betalingsachterstand. De intensieve contacten die de medewerkers van Asylos Incasso Service onderhouden met hulpverlenende instanties dragen bij aan het succes.